GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017

 

 

Napelem Park Kialakítása Gelejen

 

 

Kedvezményezett: CreativEnergy Szolgáltató Kft.
Projekt címe: Napelem park kialakítása Gelejen
Támogatás összege: 50 millió forint
Támogatás intenzitása: 29,41 %
A projekt fizikai zárása: 2021.03.31.
Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.3-8-3-4-16-2017-00091

 

Projekt bemutatása

Magyarország Partnerségi Megállapodása – a NemzetiReform Programmal és Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervével összhangban – rögzíti Magyarország azon célkitűzését,hogy 2020-ra a megújuló energiaforrások részarányát 14,65%-ra növeli (EU cél 20%) a teljes bruttó energiafogyasztáson belül. Az éghajlatváltozás elkerülése, azabból fakadó hatások minimalizálása érdekében a globális CO2 kibocsátást jelentős mértékben csökkenteni kell. Magyarország energetikaiszempontból sérülékeny, magas az ország külső energiaimport-függősége.

A jelen projektmegvalósításával és üzemeltetésével cégünk új piaci területen kíván megjelenni, értékesíteni kívánja a naperőműből megtermelt villamos energiátaz ELMŰ Hálózati Kft. részére. A hamarosan megkezdődő projekt keretén belül 478,8 kVAbeépített teljesítményű napelemes kiserőmű beruházás valósul meg Gelejen. Emellettmeglévő energetikai humánkapacitásunkra támaszkodva 2016-tól a megújuló energiákra épülő villamosenergia-termelési tevékenységünketkívánjuk bővíteni, melyre egyre növekvő piaci igény mutatkozik globálisan és Magyarország viszonylatában is. A villamos energia eladása és folytonos piaci kereslete biztos növekedési potenciált jelent vállalkozásunk számára, melynek köszönhetően nő a vállalkozás pénzügyi stabilitása, valamint a munkahely megtartó képessége.

A projekt keretében megvalósuló beavatkozás hozzájárul a 2009/28/EK irányelv szerintimegújuló energia részarányra vonatkozó kötelezettségek tagállami teljesítéséhez, és ezzel a hazai és az EU 2020 célok megvalósításához.A beruházás sem regionális, sem helyi környezetszennyezéssel nem jár, így továbbra is élhető tiszta környezetet biztosít mind a helyi lakosok, mind az itt élő növény és állatvilág részére.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program keretén belül valósul meg.